Enlink
 • Kiertotalous on arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotalous minimoi hukan ja jätteen sekä mahdollistaa luonnonvarojen kestävän käytön. Kiertotalous katkaisee talouskasvun ja ylikulutuksen välisen yhteyden.
 • Kiertotalous ulottuu yhteiskunnan kaikille tasoille ja luo moniulotteisia ja monimutkaisia ketjuja, joiden riippuvuussuhteiden hahmottaminen ja hallinta on vaikeaa.
 • Enlink on kumppanisi kiertotaloudessa. Me autamme asiakkaitamme navigoimaan kiertotalouden arvovirroissa luomalla lisäarvoa ja tehokkuutta liiketoimintaan.
 • Olemme ongelmanratkaisijoita, joilla on yhteensä yli 30 vuoden kokemus vaativasta ympäristörakentamisesta ja jätehuollosta sekä energia- ja metsäteollisuudesta.

Palvelut

LEAN kiertotaloudessa

 • LEAN:in pääajatus on maksimoida asiakkaan arvo ja minimoida hukka.
 • LEAN-filosofia luo edellytykset kiertotalouden toteuttamiselle ja mahdollistaa arvon määrityksen ja hukan minimoimisen monimutkaisissa prosesseissa.
 • LEAN-organisaation on helpompi omaksua kiertotalousajattelu kuin perinteisen organisaation.
 • Olemme luoneet LEAN-toimintamallin, jolla kiertotalouden haasteita voidaan ratkaista.
Circular economy is our "where to" LEAN is our "how to". Marty Neese COO SunPower

Teoriasta konkretiaa

 • Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta vain tekemällä syntyy tuloksia.
 • Hyväkään suunnitelma ei tuota mitään, ellei sitä saada osaksi päivittäistä tekemistä.
 • Moni suunnitelma epäonnistuu, koska sitä ei saada siirrettyä osaksi organisaation arkea.
 • Olemme kehittäneet TEKO-mallin, joka madaltaa teorian ja konkretian välistä kuilua ja auttaa ideoiden jalkauttamista päivittäiseen tekemiseen arvon kasvattamiseksi.
Ideas without action are useless. Helen Keller

LEAN-johtaminen

 • Asiakkaan arvon luominen on jokaisen organisaation päätehtävä.
 • Aina asiakkaan tai arvon tunnistaminen ei kuitenkaan ole helppoa.
 • LEAN-johtaminen keskittyy asiakkaan arvon maksimoimiseen ja hukan poistamiseen. Näitä hukkia löytyy kaikista organisaatioista ja kaikilta toimialoilta.
 • Autamme asiakkaita löytämään prosessien arvon ja hukan.
Having no problems is the biggest problem of all. Taiichi Ohno

Projektijohtaminen

 • Projekti on väliaikainen ja päämääräsuuntautunut toiminnan organisointitapa.
 • Projekteja voidaan perustaa hyvin monenlaisiin tarpeisiin, mutta niillä kaikilla halutaan saavuttaa jokin päämäärä.
 • Projektien johtaminen riippuu projektin laadusta, mutta jokaisen projektin onnistuminen vaatii hyvää johtamista.
 • Olemme toteuttaneet projekteja investointihankkeista järjestelmäintegraatioihin ja organisaatiomuutoksiin.
 • Autamme asiakasta saavuttamaan päämääränsä oikeilla työkaluilla ja oikealla johtamisella.
You manage things; You lead people. Grace Murray Hopper

Henkilöstöjohtaminen

 • Ihmiset ovat organisaation tärkein resurssi toimialasta riippumatta.
 • Hyvä johtaminen on avainasemassa siinä mihin organisaatio on menossa ja miten se sinne pääsee.
 • Olemme johtaneet monenlaisia organisaatioita asiantuntijaorganisaatiosta tuotanto-organisaatioon ja tiedämme mitä hyvä johtaminen vaatii.
 • Autamme asiakkaita johtamaan organisaatiotaan tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Leadership is the ability to get extraordinary achievement from ordinary people. Brian Tracy

Tuotteet

Neuvoja

 • Olemme asiakkaan tukena arjen haasteissa.
 • Tuemme, haastamme, kyseenalaistamme ja ideoimme liiketoiminnan kannattavuuden hallinnassa.

Tekijä

 • Olemme osa asiakkaan päivittäisjohtamista.
 • Tuomme vahvaa toimiala- ja johtamisosaamista asiakkaan liiketoiminnan tueksi.

Kehittäjä

 • Luodaan yhdessä tavoite, kuvataan nykytila, laaditaan suunnitelma ja toteutetaan se.

Siivooja

 • Kaikki ei aina mene niin kuin pitäisi. Me autamme ratkomaan suuria ja pieniä ongelmia ja varmistamme, etteivät ne enää toistu.

Yhteystiedot

Mikko Saarinen 050 383 3498
mikko.saarinen@enlink.fi

Kiertotalous, jätehuolto, ympäristörakentaminen, LEAN-, projekti- ja henkilöstöjohtaminen

Meira Saarinen 044 243 7522
meira.saarinen@enlink.fi

Energia- ja metsäteollisuus, ympäristöjuridiikka, ympäristöluvat, ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen